Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

O společnosti

____________

 

Slovo ředitele úvodem: 

 

Textové pole:  Chceme-li uspět na náročných světových, evropských i českých trzích v době neustále rostoucí konkurence, musíme si být vědomi, že tento proces vyžaduje trvalé zvyšování a prokazování kvality výrobků, kvality služeb i znalostí Vašich pracovníků, při současné minimalizaci negativních dopadů do životního prostředí a omezování rizik.

Získat důvěru vašich stávajících i potencionálních zákazníků vám pomůže certifikát prokazující způsobilost Vaší organizace i Vašich pracovníků.

V celém světě, Evropě i v naší republice neustále roste počet organizací a pracovníků, kteří absolvovali proces certifikace podle různých mezinárodních standardů.  Naše zkušenosti aplikované u rozšiřujícího se počtu klientů a jejich prosperita nás přesvědčují o tom, že certifikace je dobrou investicí do budoucnosti.  

Využijte proto našich certifikačních služeb, které se řídí zásadou:

vysoká odbornost objektivnost  - za přijatelnou cenu - při maximální efektivnosti

 

Kdo jsme, co umíme: 

 

Založení společnosti

Společnost CERT-ACO s.r.o. byla založena v roce 1997 fyzickými osobami s dlouholetou praxí v oblasti zabezpečování jakosti a auditorským know-how převzatým od renomovaných zahraničních certifikačních organizací. Cílem společnosti je nabízet na českém trhu dostupný systém nezávislého prověřování systémů managementu a přezkušování personálu.

 

Historie

V průběhu roku 1997 byla společnost CERT-ACO s.r.o. akreditována Českým institutem pro akreditaci a získala oprávnění k certifikaci systémů jakosti podle norem ISO 9000+ ve 13ti průmyslových oborech  a získala oprávnění k certifikaci pracovníků v oblasti jakosti např. manažer a auditor jakosti, manažer metrologie, poradce v oblasti jakosti.

 V následujícím roce 1998 byla společnost posouzena z pohledu souladu certifikačních metodik s požadavky EOQ (Evropská organizace pro kvalitu) s kladným výsledkem, což znamená, že manažeři a auditoři přezkoušení naší společností svojí kvalifikací jsou uznáni v rámci harmonizovaných předpisů v celé Evropě.

Vzhledem ke vzrůstajícímu povědomí českých manažerů v průmyslových podnicích o možnosti ovlivnění nepříznivých dopadů činností a výrobků do jednotlivých složek životního prostředí jsme se rozhodli v roce 1999 o rozšíření akreditace v oblasti certifikace systému environmentálního managementu podle norem ISO 14000+ pro 29 průmyslových oborů a rozšíření nabídky v oblasti certifikace personálu o funkce manažer a auditor EMS.

Roky 2000-2005 byly ve znamení rozšiřování služeb a to v oblasti certifikace systémů managementu jakosti nabídkou certifikace ve 34 průmyslových oborech podle klasifikace OKEČ včetně modifikací pro zdravotnické prostředky (EN 46001), pro zabezpečování jakosti při svařování (EN 729-2) a v oblasti dodavatelů pro automobilový průmysl (VDA 6.1). Jako jedna z prvních organizací získala naše společnost oprávnění provádět certifikace systému jakosti v oblasti zdravotnictví. V oblasti certifikace environmentálních systémů byla nabídka rozšířena na 30 oborů. Též jako první v České republice absolvovala naše společnost akreditační prověrku a získala akreditační oprávnění jako ověřovatel environmentálního prohlášení v rámci EMAS. V oblasti certifikace personálu je nabídka postupně rozšiřována o funkce: manažera vzorkování vod, manažera a hodnotitele podnikatelské úspěšnosti, manažera  a auditora HACCP, ekonomicko-organizačního poradce std..

 

Současnost

Postupným rozšiřováním certifikačních činností, oborů působnosti jsme dosáhli až do dnešní nabídky služeb, kdy naše společnost je certifikačním orgánem č.3027 pro certifikaci systémů QMS, EMS, MDD, OHSMS, HACCP, FSMS. Jako první byla společnost CERT-ACO reakreditována podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2007  pro certifikační orgány systémů managementu.  Dále je naše společnost akreditovaným ověřovatelem č.5001 pro validaci environmentálních prohlášení EMAS  a akreditovaným certifikačním orgánem č.3028 pro certifikaci osob.

 

 

 

 

ODKAZY:

 

 

»»   Vize, poslání, politika kvality

»»   Závazky vedení

»»   Důvěrnost a otevřenost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.