Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

Certifikace osob – Manažer kvality

___________________________

 

Základní informace:

 

1.            Manažer kvality - QM

 

Určeno pro pracovníky působící v  managementu kvality, kteří zavádějí, udržují a zlepšují systémy řízení v podniku jakékoliv velikosti, jednají jako představitelé vedení a působí jako propagátoři povědomí o požadavcích zákazníka v celé organizaci.

 

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.           Pro zkoušku pouze na český certifikát QM:

Vysokoškolské vzdělání technického, přírodovědného, ekonomického nebo příbuzného směru, minimálně 2 roky celkové praxe, z toho alespoň 1 rok v zabezpečování kvality. Při středoškolském vzdělání celková praxe min. 4 roky, z toho 2 roky v zabezpečování kvality.

 

3.          Každý z žadatelů o certifikát QM musí prokázat buď:

a)       Absolvování kurzu Manažer kvality (QM) v uznaných organizacích nebo

b)       150 hodin odborného vzdělávání v jiných organizacích.

c)       Ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium se zaměřením „zabezpečování kvality“.

V Případech b) a c) vedoucí certifikačního orgánu rozhodne o tom, zda předložený rozsah a obsah vzdělání splňuje požadavky

 

3.1.       Každý z žadatelů o certifikát QM má vypracovanou Závěrečnou práci (ZP)

·         Závěrečná práce by měla především pomoci k řešení problémů, které se dotýkají činnosti žadatele o certifikát nebo jeho organizace. Jedním z hodnotících kritérií je „manažerský přínos“ žadatele.

 

4.           Po získání českého certifikátu má držitel možnost zažádat o evropský certifikát:

V tomto případě je požadováno:

·         Platný certifikát Manažera kvality (český).

·         VŠ vzdělání, minimálně 4 roky praxe, z  toho alespoň 2 roky praxe v zabezpečování kvality.

·         Jako ekvivalent se uznává SŠ  vzdělání a minimálně 7 roků praxe, z toho 5 roků v zabezpečování kvality.

·         Není požadována další zkouška, jedná se o písemné dokladování. Garantem za oblast EOQ je Česká společnost pro jakost, informace na www.csq.cz

 

5.           Cena za zkoušku:

              Cena je stanovena na 9.100,- Kč za zkoušku,    10.920,- Kč s DPH (20%)

 

6.           Certifikát

              Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
              podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert.aco.cz

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

– prodloužení certifikátu

 

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.