Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

Certifikace osob:  Certifikační auditor - auditor  kvality

______________________________________________________

 

Základní informace:  

 

Certifikační auditor - auditor kvality - QA

 

Určeno pro pracovníky, kteří provádí externí audity (třetí stranou), při kterých se ověřuje shoda s příslušnými normami ISO 9001, přičemž se podle potřeby bere v úvahu zaměření odvětví.

 

1.    Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel

·         Platným certifikátem „Manažer kvality“ (QM),

·         prokázání nejméně 5ti leté praxe v oboru na plný úvazek, z toho nejméně 2 roky v zabezpečování kvality,

·         žadatel je povinen absolvovat výcvikový kurz auditora v rozsahu min. 40 hodin v uznané organizaci, žadatel musí splňovat požadavky normy ČSN ISO 19011:2003,

·         žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 5ti externích auditů v rozsahu 20ti auditodnů.

 

2.   Doložení auditů

Uznávají se audity třetí stranou (certifikační) druhou stranou (u dodavatelů).

 

Oba typy auditů provede uchazeč o certifikát ve funkci: auditor ve výcviku pod vedením kvalifikovaného auditora.

 

Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 5ti externích auditů v rozsahu 20ti auditodnů. Audity je nutné doložit do 24 měsíců od vykonání zkoušky, při nedoložení – opakování zkoušky. Každý audit musí být potvrzen  kvalifikovaným auditorem, pod jehož vedením auditor ve výcviku  audit prováděl. Je přípustné doložit provedení auditu ve spolupráci s organizacemi akreditovanými pro certifikaci systému managementu kvality/ environmentu/ BOZP v ČR, nebo s organizacemi zahraničními, mající oprávnění k certifikaci udělené v zemích západní Evropy, pod vedením kvalifikovaného auditora. Kvalifikace „kvalifikovaného auditora“ musí být všeobecně známa, nebo musí být doložena.

 

3.     Po získání českého certifikátu QA má držitel možnost zažádat o evropský certifikát QA EOQ

·         V tomto případě je požadováno splnění požadavků, viz bod1,

·         platný certifikát Auditora kvality (český), viz bod 1 a 2.

·         Není požadována další zkouška, jedná se o písemné dokladování. Garantem za oblast EOQ je Česká společnost pro jakost, informace na www.csq.cz

 

4.    Cena za zkoušku je stanovena na   10.900,- Kč za zkoušku,    13.080,- Kč s DPH (20%).

 

5.     Certifikát

Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert.aco.cz

 

 

 

Informace k recertifikaci 

– prodloužení certifikátu

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.