Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

 

Certifikace osob – Poradce systému managementu / vedoucí poradce systému managementu - PSM

___________________________________________________________________________

 

Základní informace:

 

1.            Poradce

 

S ohledem na velmi odlišnou náročnost činnosti poradců v systémech managementu a na potřebu zajistit přiměřené schopnosti poradců poskytovat poradenské služby i ve složitých podmínkách bylo třeba stanovit nejméně dvě kategorie poradců. Při tom pro práci skupiny více poradců je vyžadováno, aby alespoň vedoucí skupiny byl registrován v kategorii 1.1. Rozdíl mezi kategoriemi poradců je dán praktickými zkušenostmi poradce a počtem prokazatelně doložených úspěšně uzavřených poradenských projektů.

1.1                          Vedoucí poradce systémů managementu

1.2                          Poradce systémů managementu

 

Oborové členění

Poradci se mohou registrovat ve třech základních oborech systémů managementu:

1)                  Systémy managementu kvality (QMS)

2)                  Systémy environmentálního managementu (EMS)

3)                  Systémy ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (OHSMS)

.

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.      Pro zkoušku na certifikát PSM / V PSM

2.1. Všeobecné požadavky

1.1    Předložení platného osobního certifikátu Systém Manager QMS / TQM Leader nebo EMS nebo OHSMS, vydaného akreditovaným certifikačním orgánem.

1.2    Vysokoškolské vzdělání nebo ekvivalent.

1.3    Kurz (40 hodin), který je zaměřen na rozvoj těch schopností zájemce, které jsou nad rámec znalostí manažera systému.

Zájemce, který splní požadavky bodů 1.5 a 1.6 nemusí absolvovat kurz dle bodu 1.3.

1.4    Pro stupeň „Poradce systémů managementu“:

6 let praktických zkušeností se systémy managementu kvality, nebo životního prostředí, nebo ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, z toho

·         2 roky praxe ve vedoucí nebo manažerské pozici a

a)       min. 2 roky praxe jako poradce pro systémy managementu nebo

b)       praxe v řízení certifikovaného systému managementu nebo

c)       interní auditor/hodnotitel ve výše uvedených základních oborech.

 

1.5   Pro stupeň „Vedoucí poradce systémů managementu“

Certifikát „Poradce systémů managementu“ a navíc 3 roky praxe jako poradce systému managementu,  nebo:

9 let praktických zkušeností se systémy managementu kvality, nebo životního prostředí, nebo ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, z toho:

a)       2 roky praxe ve vedoucí nebo manažerské pozici a

§  minimálně 6 roků praxe jako poradce pro systémy managementu nebo

§  praxe ve vedoucí funkci při řízení certifikovaného systému managementu a nejméně 2 roky působení ve funkci poradce pro systémy managementu nebo

§  držitel ocenění „Manažer kvality roku“.

 

1.6    Praxi na pozici poradce systémů managementu je třeba doložit předložením akreditovaného certifikátu organizace, kde byl poradenský projekt realizován, osvědčením nebo potvrzením zákazníka o poradenském projektu a to nejméně od 2 klientů (u vedoucího poradce nejméně od 5-ti klientů, z toho alespoň ve dvou případech ve funkci  vedoucího týmu poradců), u kterých působil zájemce o registraci jako poradce (včetně provádění interních auditů/hodnocení) a které získaly certifikát systému managementu od třetí nezávislé akreditované strany nebo ocenění v některém z programů Národní ceny ĆR za jakost. Poradenská praxe nesmí být starší 5 let.

3.                Registraci v Národním registru poradců – poradce se má možnost registrovat v tomto registru, kterou   provádí Národní  informační středisko pro podporu jakosti (NIS-PJ) na www.nj.cz.

 

4.           Cena za zkoušku:

              Cena je stanovena na 6.500,- Kč za zkoušku,  7.800,- Kč s DPH (20%)

 

5.           Certifikát

              Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
              podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert.aco.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.