Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

 

Certifikace osob – Manažer  vzorkování vod – M VV

___________________________________________________________________________

 

Základní informace:

 

1.            Manažer vzorkování vod – M VV

 

Personální  certifikace je určena pro pracovníky, kteří řídí odběry vzorků vody a dalších složek vodního prostředí pro účely:

·         kontroly jakosti a množství vypouštěných odpadních vod z ČOV pro výpočet náhrad za vypouštění

·         kontroly jakosti vody v povrchových a podzemních vodách a uživatelských systémech

·         monitoringu životního prostředí


Manažer vzorkování vod personálním certifikátem prokazuje  odbornou způsobilost k zajištění jakosti  vzorkování  vod. Mimo jiné to stanovuje Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

.

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.      Pro zkoušku na certifikát M VV:


2.1 Vzdělání:

·       ukončené středoškolské vzdělání (přírodovědného směru nebo chemické)


2.2. Praxe:

·       minimálně 2 roky praxe v činnostech spojených se zajištěním jakosti vzorkování vod resp. se stanovováním ukazatelů a hodnot znečištění vod.

 

3.      Cena za zkoušku:

         Cena je stanovena na 6.500,- Kč za zkoušku,  7.800,- Kč s DPH (20%)

 

4.      Certifikát

         Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
         podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

Informace k recertifikaci

– prodloužení certifikátu

 

 

Roční zpráva

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.