Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 

 

Recertifikace osobManažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem – M PCB

______________________________________________________________________________

 

1. Bez další zkoušky - doložení 100% požadovaných aktivit

Jestliže držitel certifikátu dokladově prokáže udržení popř. další rozvoj kvalifikace (viz aktivity pro recertifikaci), nevykonává žadatel další zkoušku a na základě žádosti je CERT-ACO zajištěno vystavení nového certifikátu s prodlouženou platností na další 3 roky.

Aktivity pro recertifikaci:

·     Vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB  min. 1 rok,

·     osvědčení o absolvování kursů k udržení odbornosti v rozsahu min. 1 den (pokud byl takovýto kurz pořádán).

 

2. Recertifikační zkouška

V případě neprokázání požadovaných aktivit je žadatel povinen složit recertifikační zkoušku před zkušební komisí v rozsahu prvotních zkoušek.

3.  Roční zpráva

·     Držitel certifikátu je povinen 1x za rok předložit  "Roční zprávu" certifikovaných osob – jedná se o zprávu o jeho činnosti v době platnosti certifikátu,

·     formulář obdrží spolu s certifikátem, případně mu bude zaslána, je také umístěn na www stránce.

 

4.  Cena za recertifikaci:  je stanovena na   3.500,- Kč za zkoušku,    4.200,- Kč s DPH (20%).

 

5.  Certifikát

     Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

Přihláška k recertifikaci

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.