Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

 

Certifikace osob – Manažer  vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB - MPCB

_______________________________________________________________________________

 

Základní informace:

 

1.            Manažer  vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB - MPCB

 

Držitel personálním certifikátem prokazuje odbornou způsobilost k zajištění jakosti vzorkování

·         elektrozařízení (transformátory, tlumivky, vypínače, kondenzátory, vakuová čerpadla a další el. zařízení plněná teplonosnou kapalinou),

·         hydraulických důlních zařízení,

·         průmyslových zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou,

·         skládek, starých zátěží, zemin, půdy.

.

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.      Pro zkoušku pouze na certifikát MPCB:

          2.1 Pro účely evidence elektrozařízení s obsahem PCB: elektrotechnické vzdělání a kvalifikaci
 
dle vyhlášky   50/78 Sb.,   § 6 a výše

·       vysokoškolské vzdělání a praxe v odběru vzorků olejů z elektrozařízení  vn a vvn minimálně 1 rok,

·       středoškolské vzdělání a praxe v odběru vzorků olejů z elektrozařízení  vn a vvn minimálně 3 roky,

·       vyučení elektrotechnického/technického zaměření a praxe v odběru vzorků olejů z elektrozařízení  vn a vvn minimálně 5 let.

2.2.    Pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB středoškolské vzdělání a praxe v odběru vzorků zemin, půdy, odpadů nebo zařízení minimálně 1 rok, nebo praxe v bezprostředně souvisejících borech.

2.3    Absolvování kurzu vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB v rozsahu 2 dnů.

 

3.           Cena za zkoušku:

              Cena je stanovena na 6.500,- Kč za zkoušku,  7.800,- Kč s DPH (20%)

 

4.           Certifikát

              Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz              podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

– prodloužení certifikátu

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.