Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

 

Certifikace osob – Manažer  metrologie

___________________________________________________________________________

 

Základní informace:

 

1.    Manažer metrologie - MM

 

je určen

  • pro hlavní podnikové metrology specialisty a specialisty pro řízení metrologie,
  • pro řídicí funkce v organizacích, v jejichž kompetenci je rozhodování v oblasti metrologie nebo řízení jejího výkonného zabezpečení,
  • pro pracovníky zabezpečující metrologické výkony v organizacích v různých metrologických oborech.

 

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 

2.     Pro zkoušku na certifikát MM:

 Vysokoškolské vzdělání technického, přírodovědného, ekonomického, nebo příbuzného směru, minimálně 4 roky praxe, z  toho alespoň 2 roky praxe v praktické metrologii (zmocněnec pro jakost, metrologická laboratoř, metrolog, atd…). Jako ekvivalent se uznává středoškolské vzdělání a minimálně 7 roků praxe, z toho 5 roků v praktické metrologii.

3.    Každý z žadatelů o certifikát MM musí prokázat buď:

a)       Absolvování kurzu Manažer metrologie  v CERT Kladno nebo

b)       odborné vzdělávání v jiných organizacích (doložením osvědčení) a doložení praktických dovedností, (např. absolvováním odborné praxe v rámci školení nebo v rámci své odborné činnosti).

c)       Ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium se zaměřením „zabezpečování jakosti, metrologie“ .

 

3.1. Každý z žadatelů o certifikát MM má vypracovanou Závěrečnou práci (ZP)

Závěrečná práce by měla především pomoci k řešení problémů, které se dotýkají činnosti žadatele o certifikát nebo jeho organizace. Jedním z hodnotících kritérií je „manažerský přínos“ žadatele.

 

4.      Cena za zkoušku:

              Cena je stanovena na 9.500,- Kč za zkoušku,  11.400,- Kč s DPH (20%)

 

5.     Certifikát

         Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

Informace k recertifikaci

 – prodloužení certifikátu

 

 

Roční zpráva

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.