Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

 

Certifikace osob – Manažer pro lidské zdroje - MLZ

________________________________________________________

 

Základní informace:

 

·             Manažer pro lidské zdroje - MLZ

 

Certifikát MLZ je určen pro pracovníky zabezpečující rozvoj dalšího vzdělávání lektorů a konzultantů v oblasti práce s lidskými zdroji se změřením na andragogicko-pedagogickou přípravu lektorů a konzultantů, prohloubení znalostí lektorů  a konzultantů v oblasti hlavních směrů práce s lidskými zdroji.

Určeno pro cílové skupiny: lektoři a konzultanti, učitelé; vzdělávací a poradenské instituce; učitelé, metodičtí  a řídící pracovníci škol a institucí zabývajících se vzděláváním dospělých.

 

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.     Pro zkoušku na  certifikát Manažer pro lidské zdroje:

 

Vysokoškolské vzdělání technického, přírodovědného, ekonomického, nebo příbuzného směru, minimálně 3 roky praxe, z  toho alespoň 1 rok praxe v oblasti práce s lidskými zdroji (př. lektoři, konzultanti, poradci, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci se zaměřením na vzdělávání dospělých). Jako ekvivalent se uznává středoškolské vzdělání a minimálně 4 roky praxe, z toho 3 roky oblasti práce s lidskými zdroji. Výjimku má právo udělit ředitel (Ř). Po doložení splněné praxe pro certifikát MLZ lze požádat o jeho vydání.

 

Každý z žadatelů o certifikát MLZ musí prokázat buď:

Absolvování kurzu příprava a proškolení lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji v uznaných organizacích nebo

Min. 80 hodin odborného vzdělávání v jiných organizacích.

Ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium se zaměřením „práce s lidskými zdroji“.

 

3.     Každý z žadatelů o certifikát M LZ musí obhajovat závěrečnou práci (ZP):

Závěrečná práce by měla především pomoci k řešení problémů, které se dotýkají činnosti žadatele o certifikát nebo jeho organizace. Jedním z hodnotících kritérií je „manažerský přínos“ žadatele.

 

4.     Cena za zkoušku:

        Cena je stanovena na 6.500,- Kč za zkoušku,    7.800,- Kč s DPH (20%)

 

5.    Certifikát

        Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
        podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

Informace k recertifikaci -Prodloužení certifikátu

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.