Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

Certifikace osob – Manažer environmentu - MEMS

_______________________________________

 

Základní informace:

 

1.           Manažer environmentu – M EMS

 

Určeno pro pracovníky působící v systémech environmentálního managementu, kteří zavádějí, udržují a zlepšují systémy řízení v podniku jakékoliv velikosti, jednají jako představitelé vedení a působí jako propagátoři povědomí o požadavcích zákazníka v celé organizaci.

 

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 

2.          Pro zkoušku na  certifikát M EMS a MEMS EOQ (evropský):

Vysokoškolské vzdělání technického, přírodovědného, ekonomického, nebo příbuzného směru, minimálně 4 roky praxe, z  toho alespoň 2 roky praxe v činnostech spojených s environmentem. Jako ekvivalent se uznává středoškolské vzdělání a minimálně 7 roků praxe, z toho 5 roků v environmentu.

 

3.           Po získání českého certifikátu má držitel možnost zažádat o evropský certifikát:

·       Žadatel musí splnit požadavky – viz bod 2

·       Není požadována další zkouška, jedná se o písemné dokladování. Garantem za oblast EOQ je Česká společnost pro jakost, informace na www.csq.cz

 

3.1.       Každý z žadatelů o certifikát M EMS  má vypracovanou Závěrečnou práci (ZP)

·         Závěrečná práce by měla především pomoci k řešení problémů, které se dotýkají činnosti žadatele o certifikát nebo jeho organizace. Jedním z hodnotících kritérií je „manažerský přínos“ žadatele.

 

4.          Každý z žadatelů o certifikát M EMS musí prokázat buď:

a)     Absolvování kurzu Manažer environmentu v uznaných organizacích nebo

b)    150 hodin odborného vzdělávání v jiných organizacích.

c)     Ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium se zaměřením „na environment“ .

V Případech b) a c) ředitel certifikačního orgánu rozhodne o tom, zda předložený rozsah a obsah vzdělání splňuje požadavky

 

5.           Cena za zkoušku:

              Cena je stanovena na 7.600,- Kč za zkoušku,    9.120,- Kč s DPH (20%)

 

6.           Certifikát

              Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
              podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

– prosloužení certifikátu

 

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.