Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

 

Certifikace osob – Management consultant

___________________________________________________________________________

 

Základní informace:

 

1.            Management consultant

 

Certifikace „Management consultanta“ je určena pro vysoce kvalifikované zkušené konzultanty, kteří nejen prokážou svou odbornou způsobilost, jsou schopni pracovat samostatně, garantují zákazníkovi řádné poskytování poradenských služeb a mají dostatečné zkušenosti ve svém oboru, ale také se budou řídit přísným profesionálním a etickým kodexem.

.

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.      Pro zkoušku na certifikát MC

2.1   Vzdělání:  Předložením

·       dokladů o příslušném vzdělání,

·       doklady (např. osvědčení) o absolvování dalších kurzů v daném oboru,

·       záznamy o dalším výcviku a udržování / zvyšování své kvalifikace,

·       doklady o vzdělávání v oblasti managementu (rozvoj manažerských dovedností),

·       doklady o vzdělávání směřující ke zlepšení poradenské činnosti (př. metodika poradenství, atd.).

 

2.2    Praxe:

·         Doložení aktivní poradenské činnosti – hlavní zaměstnání nebo 1200 hodin ročně strávených v  během posledních 3 let, s tím že v předešlých 5 letech prováděl běžnou poradenskou činnost (např. potvrzením klienta, předložením smlouvy, záznamů z poradenské činnosti, faktury atd..).

·         Praxi na pozici „Management consultant“ je třeba doložit potvrzením zákazníků o aplikovaných poradenských projektech a to nejméně od 5 klientů (písemným popisem 3 projektů, ve kterých poradce působil  jako vedoucí projektu nebo popisem části projektu na kterém poradce pracoval).  A dále písemnými referencemi klientů k působení poradce. Poradenská praxe nesmí být starší 2 let.

 

 

2.3   Další podklady k žádosti o certifikát:

2.3.1 Curriculum vitae s co nejpodrobnějším popisem předchozí odborné praxe a poradenské činnosti.

2.3.2 Předložení vybraného realizovaného projektu:

§  Projekt: Ukončený projekt, jenž prezentuje základní (typické) odborné a poradenské působení uchazeče, k jehož prezentaci dal písemný souhlas klient, ne starší 2 let. Jedná se o projekty, jejichž zpracování poradce věnoval „významnou část své aktivní poradenské činnosti“.

 

2.3.3  Referenční listina Pro ověření odborné kvalifikace a poradenské praxe je vhodné doložit soupis dalších projektů z působení poradce např. ve formě referenční listiny (se stručnou charakteristikou projektu).

2.3.4.  Každý držitel certifikátu MC  je povinen seznámit se, podepsat a dodržovat Kodex poradce.

 

3.           Cena za zkoušku:

              Cena je stanovena na 7.000,- Kč za zkoušku,  8.400,- Kč s DPH (20%)

 

4.           Certifikát

              Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz.              podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

– prodloužení certifikátu

 

 

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.