Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

Certifikace osob – Manažer  pro systém  bezpečnosti potravin - MBP

________________________________________________________

 

Základní informace:

 

1.           Manažer pro systém bezpečnosti potravin - MBP

 

Manažer pro systém bezpečnosti potravin je schopen zavádět, udržovat, zlepšovat a školit systém bezpečnosti potravin, včetně HACCP (Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body), který splňuje požadavky na bezpečnost potravin v podnicích. Je schopen jednat jako představitel vedení i jako podporovatel povědomí o požadavcích zákazníků na bezpečnost potravin v celé organizační struktuře podniku.

 

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.     Pro zkoušku na  certifikát Manažer pro systém  bezpečnosti potravin:

2.1. Vzdělání a praxe:

·         Vysokoškolské vzdělání potravinářského, veterinárního, hygienického, zemědělského nebo jiného směru, jehož náplní je studium mikrobiologie, chemie, potravinářských technologií nebo hygienických požadavků na stravovací služby (dále jen vysokoškolské studium) a minimálně 2 roky praxe v oboru

nebo

·         středoškolské vzdělání potravinářského, veterinárního, hygienického, zemědělského nebo jiného směru, jehož náplní je studium mikrobiologie, chemie, potravinářských technologií nebo hygienických požadavků na stravovací služby a minimálně 7 let praxe v oboru.

 

2.2 Specifické požadavky:

·         Doklad o praktických zkušenostech při zavádění, údržbě nebo kontrole systému kritických bodů (HACCP).

·         Doklad o absolvování školení k systému bezpečnosti potravin pořádaným odborným školícím pracovištěm (min. v rozsahu 2 dny) školení nesmí být starší než 2 roky.

 

3.    Na základě doložené praxe a absolvovaných školení jsou vymezeny oblasti (které budou uvedeny na certifikátu) a ve kterých uchazeč absolvuje zkoušku uvedeny tyto oblasti:

A - výroba potravin rostlinného a živočišného původu a uvádění potravin do oběhu

B - gastronomie

4.     Každý z žadatelů o certifikát M BP musí obhajovat závěrečnou práci (ZP):

Závěrečná práce by měla především pomoci k řešení problémů, které se dotýkají činnosti žadatele o certifikát nebo jeho organizace. Jedním z hodnotících kritérií je „manažerský přínos“ žadatele.

 

5.     Cena za zkoušku:

        Cena je stanovena na 6.500,- Kč za zkoušku,    7.800,- Kč s DPH (20%)

 

6.    Certifikát

        Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
        podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

 – prodloužení certifikátu

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.