Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

Certifikace osob – Manažer BOZP

___________________________

 

Základní informace:

 

1.            Manažer BOZP

Určeno pro pracovníky působící v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zodpovídají za vytvoření a zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku jakékoliv velikosti a jednají jako představitel vedení.

 

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:


2.           Pro zkoušku pouze na český certifikát M BOZP:

Vysokoškolské vzdělání technického, přírodovědného, ekonomického, nebo příbuzného směru, minimálně 2 roky praxe (např. v oblasti věda, inženýrství, technologie, výroba/zpracování, návrh/konstrukce, údržba, servis, zdravotní péče, správa nebo ekonomika, atd..), z  toho alespoň 2 roky praxe v činnostech spojených s BOZP (vedoucí pracovníci s odpovědností v BOZP, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik). Jako ekvivalent se uznává středoškolské vzdělání a minimálně 5 roků praxe, z toho 2 roků v BOZP.

 

2.1.       Každý z žadatelů o certifikát MBOZP  má vypracovanou Závěrečnou práci (ZP)

·         Závěrečná práce by měla především pomoci k řešení problémů, které se dotýkají činnosti žadatele o certifikát nebo jeho organizace. Jedním z hodnotících kritérií je „manažerský přínos“ žadatele.

 

3.           Po získání českého certifikátu má držitel možnost zažádat o evropský certifikát:

V tomto případě je požadováno:

·         Platný certifikát Manažera BOZP (český).

·         Vzdělání a praxe – viz bod.2.

·         Není požadována další zkouška, jedná se o písemné dokladování. Garantem za oblast EOQ je Česká společnost pro jakost, informace na www.csq.cz

 

4.          Každý z žadatelů o certifikát MBOZP musí prokázat buď:

·         Absolvování kurzu Manažer BOZP (M BOZP) v uznaných organizacích nebo

·         150 hodin odborného vzdělávání v jiných organizacích nebo

·         Ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium se zaměřením na „BOZP“ .

 

5.         Cena za zkoušku:

Cena je stanovena na 7.400,- Kč za zkoušku,    8.880,- Kč s DPH (20%)

 

6.        Certifikát

              Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
              podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

 – prodloužení certifikátu

 

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.