Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 

 

 
 

 

Certifikace osob – Externí auditor

______________________________________________________

 

Základní informace :  

 

Externí auditor - EA

 

Určeno pro pracovníky, kteří provádí externí audity u dodavatelů, při kterých se ověřuje shoda s příslušnými normami, přičemž se podle potřeby bere v úvahu zaměření odvětví.

 

1.    Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

  • Min. SŠ vzdělání s prokázáním nejméně 5ti leté praxe v oboru na plný úvazek, z toho nejméně 2 roky v zabezpečování kvality,
  • je povinen absolvovat výcvikový kurz auditora v rozsahu min. 40 hodin v uznané organizaci, dále musí splňovat požadavky normy ČSN ISO 19011.
  • Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 4 audity systému managementu kvality v rozsahu 20ti auditodnů.
  • 100 hodin výchovy odborníka nebo manažera kvality

Audity je nutné doložit do 12 měsíců od vykonání zkoušky, při nedoložení – opakování zkoušky.

2.   Doložení auditů

Uznávají se audity třetí stranou (certifikační) druhou stranou (u dodavatelů).

 

Oba typy auditů provede uchazeč o certifikát ve funkci: auditor ve výcviku pod vedením kvalifikovaného auditora.

Žadatel musí písemně doložit absolvování auditů v rozsahu 20ti auditodnů. Audity je nutné doložit do 24 měsíců od vykonání zkoušky, při nedoložení – opakování zkoušky. Každý audit musí být potvrzen  kvalifikovaným auditorem ve spolupráci s kterým žadatel audit prováděl. Je přípustné doložit provedení auditu ve spolupráci s organizacemi akreditovanými pro certifikaci systému managementu kvality/ environmentu/ BOZP v ČR, nebo s organizacemi zahraničními, mající oprávnění k certifikaci udělené v zemích západní Evropy, pod vedením kvalifikovaného auditora. Kvalifikace „kvalifikovaného auditora“ musí být všeobecně známa, nebo musí být doložena.

 

3.     Cena za zkoušku  je stanovena na   8.500,- Kč za zkoušku,    10.200,- Kč s DPH (20%).

 

4.           Certifikát

Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert.aco.cz

 

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

– prodloužení certifikátu

 

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.