Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

Certifikace osob – Auditor environmentu – A EMS

______________________________________________________

 

Základní informace:  

 

Auditor environmentu – A EMS

 

Určeno pro pracovníky, kteří provádí externí audity (třetí stranou), při kterých se ověřuje shoda s příslušnými normami ISO řady 14001, přičemž se podle potřeby bere v úvahu zaměření odvětví.

 

1.    Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 

  • platným certifikátem M EMS,
  • vysokoškolské vzdělání, prokázáním nejméně 5leté praxe v oboru na plný úvazek, z toho nejméně 2 roky v zabezpečování environmentu, jako ekvivalent se uznává středoškolské vzdělání a minimálně 7 roků praxe, z toho 5 roků v environmentu,
  • žadatel je povinen absolvovat výcvikový kurz auditora v rozsahu min. 40 hodin v uznané organizaci,
  • žadatel musí splňovat požadavky normy ČSN ISO 19011,
  • žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 5ti auditů v rozsahu 20ti auditodnů.
  • Audity je nutné doložit do 24 měsíců od vykonání zkoušky, při nedoložení – opakování zkoušky.

 

         Po získání českého certifikátu A EMS  má držitel možnost zažádat o evropský certifikát A EMS EOQ:

         V tomto případě je požadováno:

·         Splnění požadavků, viz bod1,

·         platný certifikát Auditora EMS (český).

·         Není požadována další zkouška, jedná se o písemné dokladování. Garantem za oblast EOQ je Česká společnost pro jakost, informace na www.csq.cz

 

2.   Doložení auditů

 

Uznávají se audity třetí stranou (certifikační) druhou stranou (u dodavatelů).

Oba typy auditů provede uchazeč o certifikát ve funkci: auditor ve výcviku pod vedením kvalifikovaného auditora

·       Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 5ti externích auditů v rozsahu 20ti auditodnů. Audity je nutné doložit do 24 měsíců od vykonání zkoušky, při nedoložení – opakování zkoušky. Každý audit musí být potvrzen  kvalifikovaným auditorem ve spolupráci s kterým žadatel audit prováděl. Je přípustné doložit provedení auditu ve spolupráci s organizacemi akreditovanými pro certifikaci systému managementu kvality/ environmentu/ BOZP v ČR, nebo s organizacemi zahraničními, mající oprávnění k certifikaci udělené v zemích západní Evropy, pod vedením kvalifikovaného auditora. Kvalifikace „kvalifikovaného auditora“ musí být všeobecně známa, nebo musí být doložena.

 

3.     Cena za zkoušku:


Cena za zkoušku je stanovena na   9.500,- Kč za zkoušku,    11.400,- Kč s DPH (20%)

 

4.           Certifikát

 

Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

 

 

 

Informace k recertifikaci

 – prodloužení certifikátu

 

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.