Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

Certifikace osob – Auditor  pro bezpečnost potravin - ABP

______________________________________________

 

Základní informace:

 

1.            Auditor pro  bezpečnost potravin - ABP

 

·         Auditor pro bezpečnost potravin má kvalifikaci Manažera pro systém bezpečnost potravin/Manažera HACCP. Kromě toho má ABP důkladné a aktuální znalosti o postupech auditování a umí aplikovat nezbytné řídicí schopnosti požadované pro provádění auditu tak, jak jsou vyžadovány v ISO 19011:2002.

·         Auditor pro bezpečnost potravin bude schopen provádět interní audity i audity třetí stranou pro ověření shody s příslušnými normami a s technickými doporučeními (např. ISO 9001:2000, ISO 22000..).

 

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 

2.           Pro zkoušku na  certifikát Auditora  pro bezpečnost potravin:


2.1         Požadavky na vzdělání a praxi:

·         vysokoškolské vzdělání potravinářského, veterinárního, hygienického, zemědělského nebo jiného směru, jehož náplní je studium mikrobiologie, chemie, potravinářských technologií nebo hygienických požadavků na stravovací služby a minimálně 4 roky praxe v oboru

nebo

·         středoškolské vzdělání potravinářského, veterinárního, hygienického, zemědělského nebo jiného směru, jehož náplní je studium mikrobiologie, chemie, potravinářských technologií nebo hygienických požadavků na stravovací služby a minimálně 7 let praxe v oboru.

 

2.2.       Specifické požadavky:

  • platný certifikát „Manažera pro systém pro bezpečnosti potravin/Manažera HACCP“ vydaného organizací akreditovanou k personální certifikaci ČIA,
  • absolvování výcviku k získání certifikátu Auditora pro bezpečnost potravin, který obsahuje minimálně výklad k souvisejícím normám a předpisům, k typům auditů, k etapám procesu auditu, k vlastnostem auditorů, k zásadám techniky a taktiky provádění auditů a k zásadám pro řízení programu auditů (tj. v souladu s normami ISO 19011:2002) v rozsahu 40 hodin.
  • Absolvování nejméně 5 auditů systému v rozsahu 15 auditodnů pod dohledem vedoucího auditora, který je držitelem certifikátu „Auditora pro bezpečnost potravin / Auditora HACCP“ (dále jen vedoucí auditor).
  • Uchazeč musí předložit písemný doklad o vzdělání, praktických zkušenostech a odborných předpokladech (viz výše uvedené požadavky) s důrazem na jejich odbornou způsobilost v oblasti hygieny potravin a v managementu HACCP a v systému bezpečnosti potravin.
  • V případě, že uchazeč má platný certifikát Auditora jakosti, může být rozsah školení zkrácen.

 

2.3           Jako doklady o auditech se uznávají a požadují:

·         Audity třetí stranou (certifikační)

·         Audity druhou stranou (u dodavatelů)

·         Interní audity (pro potřebu firmy) ve spolupráci s držitelem certifikátu „Auditor HACCP/Auditora pro bezpečnost potravin“.

·         Každý audit musí být potvrzen vedoucím auditorem, ve spolupráci s kterým žadatel audit prováděl.

·         Pokud žadatel o certifikaci neprokáže požadovaný počet auditů, může absolvovat zkoušku v plném rozsahu. Certifikát mu bude vystaven až po doložení požadovaného počtu auditů. Platnost certifikátu je od data vykonání zkoušky.

·         Audity musí být doloženy do 2 let od vykonání zkoušky.

 

3.           Cena za zkoušku:

              Cena je stanovena na 6.500,- Kč za zkoušku,    7.800,- Kč s DPH (20%)

 

4.           Certifikát

              Platnost certifikátu je 3 roky od data vystavení. Po skončení platnosti je možné zažádat o prodloužení – viz
              podmínky recertifikace.

 

Informace k certifikaci osob: Ing. Jitka Ondeková,  602 721 603, ondekova@cert-aco.cz

 

 

 

Informace k recertifikaci

 – prodloužení certifikátu

 

 

 

Roční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.