Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 

 
 

 

Certifikace osob

 

Základní informace - certifikace osob:  

 

CERT-ACO - certifikační orgán pro certifikaci osob č.3028  je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 a Evropskou organizací pro jakost (EOQ) pro provádění certifikace osob působících v oblasti managementu kvality, EMS, BOZP, bezpečnosti potravin, metrologie a v dalších oborech v organizacích výrobních, poskytujících služby, laboratořích, organizacích veřejné správy a samosprávy.

 

Ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO 17024 je certifikace proces, kdy nestranný, k tomuto účelu kvalifikovaný (akreditovaný) orgán (třetí strana) ověřuje znalosti žadatelů. V případech akreditované certifikace se formou certifikační zkoušky ověřuje: praxe a výsledky; znalosti; schopnost jejich aplikace.

 

Žadatelé, kteří uspějí u zkoušky, obdrží certifikát způsobilosti, tzn. doklad, který jemu i jeho zaměstnavateli dokladuje, že úspěšně splnil požadavky a že je oprávněn a schopen zastávat příslušnou funkci. Akreditovaná certifikace znamená, že znalosti potřebné k získání certifikátu ověřuje orgán, který se nepodílí personálně, ani jinak na vzdělávání a přípravě ke zkoušce (třetí strana).  

 

Oblasti certifikace a funkce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.       Hvězdičkou výše označené je v souladu s EOQ (Harmonizovaným schématem Evropské organizace pro kvalitu)

 

Pravidelná akce pořádaná pro držitele osobních certifikátů

 

Slet manažerů, auditorů, technických expertů a členů Klubů certifikovaných organizací a personálu

2x půldenní akce s odbornými příspěvky, výměnou zkušeností, diskusí, sportem, relaxací a se společenským večerem.

Určeno pro všechny manažery a auditory organizací, kteří se aktivně angažují v systémech managementu QMS, EMS, BOZP a byly certifikováni u společnosti CERT-ACO.

Termín: 13.9. – 14.9.2012                                                            Podrobněji v pozvánce ,   Přihláška na Slet

 

 

logo2011.jpg

 

Pozvánka

 

 

 ENVIRO 2012

 19.4. – 20.4.2012

                           

Motto:

 Priority integrovaných systémů managementu současné doby

 

        


 

Nejbližší termíny zkoušek:

 

Manažer kvality – 04/2012

(podmínkou je absolvování kurzu

Manažer kvality)

 

Auditor kvality – 05/2012

(podmínkou je absolvování kurzu

Auditor kvality)

 

      


Vsevjednom.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.