Certifikační společnost CERT-ACO, s.r.o. je nezávislým certifikačním orgánem s mezinárodní působností, akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci.

 

 

ikona-home.gif     ikona-napiste.gif     ikona-download.gif

 

O společnosti

Aktuality

Certifikace systémů

Certifikace osob

Klub

Kontakt

 

    

 
 

 

 Aktuality

____________

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14.09.2012 – Ve dnech 13.-14.09. proběhl pravidelný „Slet certifikovaných manažerů, auditorů a technických expertů, spojený s kalibrací pohledů na systémy managementu“.

V průběhu setkání si účastníci vyměnili názory a zkušenosti v oblastech systémů managementu kvality (QMS), environmentu (EMS), bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP), bezpečnosti potravin a dalších oblastech k dalšímu rozvoji integrovaných systémů. Jako správní manažeři dokázali též relaxovat a využili možnosti účasti ve vybraných sportovních hrách. Náročný den byl ukončen a využit v rámci volného času k večernímu posezení s přáteli v místní restauraci.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

01.09.2012  Informace č. 14-2012 - pro organizace s certifikovaným systémem managementu podle ČSN EN ISO 13485

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že  dnem 01. 09. 2012 vstoupí v platnost technická norma ČSN EN ISO 13485:2012.  V normě ČSN EN ISO 13485:2012 (EN ISO 13485:2012) nejsou obsaženy žádné nové požadavky. Nově jsou zpracovány přílohy, které mají informativní charakter, přílohy ZA, ZB a ZC se týkají vztahu mezi normou EN ISO 13485 a požadavků posuzování shody směrnice EU 90/385/EHS; 93/42/EHS, resp. 98/79/ES. Z tohoto důvodu se tato změny týká pouze evropské normy (EN ISO 13485:2012) a ne mezinárodní normy (ISO 13485:2003). CERT-ACO s.r.o. zahájil kroky pro aktualizaci přílohy Osvědčení o akreditaci pro normu ČSN EN ISO 13485:2012 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., která má administrativní charakter a předpokládá vydání aktualizované Přílohy k Osvědčení o akreditaci v průběhu listopadu 2012. Auditoři certifikačního orgánu jsou schopni požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012 auditovat již od 01. 09. 2012. Převody platných certifikátů vydaných podle ČSN EN ISO 13485:2003 budou prováděny v rámci plánovaných pravidelných dozorových auditů od září 2012. Nové certifikace a recertifikace a dozory budou od září 2012 prováděny podle normy ČSN EN ISO 13485:2012. Norma ISO 13485:2003 dosud zůstává platná.K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech.  Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění požadavků.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

03.06.2012  Jako již tradičně a každoročně, probíhal na Kladně XI. ročník celostátní konference ENVIRO 2012, jejímž spolupořadatelem byla naše společnost.  

Motto:      Úloha integrovaných  systémů  managementu a zvyšování  výkonnosti organizace.

Taktéž jako předchozí, tak i letošní ročník tradiční konference byl zaměřen na životní prostředí, management, kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hodnocení rizik a prevence, aktuální legislativu a přihlédnutím k aktuální situaci v průmyslu, kdy současná ekonomická krize je vnímána jako příležitost pro zlepšování systémů řízení, zvyšování přínosů zainteresovaných stran a možnost řízení výkonnosti systémů managementu organizací. V průběhu inference byly oceněny nejlepší certifikované organizace v jednotlivých kategoriích : malé / střední / velké organizace.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.01.2012      Informace č. 13-2012 - pro organizace s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií – přechod z normy EN 16001 na ISO 50001

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o postupu certifikačního orgánu CERT-ACO, s.r.o. k certifikaci systému managementu hospodaření s energií. Doposud jsme nabízeli certifikaci tohoto systému podle normy ČSN EN 16001:2010. Tato norma byla v lednu 2012 nahrazena normou  ČSN EN ISO 50001:2012 a platnost normy ČSN EN 16001:2010 byla ukončena k 1.2.2012. Žádost o certifikaci podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 bude CERT-ACO, s.r.o. přijímat od 1.2.2012.

Pokud máte systém managementu hospodaření s energií již certifikovaný podle normy ČSN EN 16001:2010, bude prověřen jeho přechod na požadavky nové normy přednostně v rámci pravidelného ročního dozoru. V případě, že o to certifikovaná organizace požádá, může toto posouzení proběhnout i mimo pravidelný dozorový termín.Konečný termín pro ukončení přechodu na požadavky nové ČSN EN ISO 50001:2012 je stanoven nejpozději do 1.2.2013, do kterého musí být všechny systémy managementu hospodaření s energií již certifikované pouze dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25.09.2011  Jako již tradičně a každoročně, proběhl ve dnech 8.-9.9.2011 Hotelu Astra v Srbech pravidelný Slet certifikovaných manažerů, auditorů a technických expertů, spojený s kalibrací pohledů na systémy managementu.  

V průběhu setkání si účastníci vyměnili názory a zkušenosti v oblastech systémů managementu kvality (QMS), environmentu (EMS), bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP), bezpečnosti potravin a dalších oblastech k dalšímu rozvoji integrovaných systémů. Jako správní manažeři dokázali též relaxovat a využili možnosti účasti ve vybraných sportovních hrách. Náročný den byl ukončen a využit v rámci volného času k večernímu posezení s přáteli v místní restauraci.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15.01.2010 – Přechodné období zavedení EMAS III – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009  - strategie akreditovaného ověřovatele.

Dne 22.12.2009 vyšel oficiálně v Úředním věstníku EU tzv. EMAS III, což je revize původního Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS II). Nařízení vstupuje v platnost 20. dnem po vyhlášení tj. 11.1.2010 (viz článek 52 výše uvedeného nařízení). Soulad s požadavky tzv. EMAS III musí při příštím ověřování zkontrolovat environmentální ověřovatel, a pokud by toto ověřování mělo proběhnout do šesti měsíců po vstupu v platnost (tj. před 11.7.2010), lze ho odložit až o 6 měsíců - po dohodě s ověřovatelem a kompetentním orgánem tj. Agenturou EMAS (článek 51, 2b výše uvedeného nařízení).   Detailní podmínky přechodu jsou uvedeny v Informaci č.11 ...více http://www.itczlin.cz/images/ikona-vice.gif

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25.09.2009  Jako již tradičně a každoročně, proběhl v Hotelu Astra v Srbech pravidelný Slet certifikovaných manažerů, 

auditorů a technických expertů, spojený s kalibrací pohledů na systémy managementu.  

V průběhu setkání si účastníci vyměnili názory a zkušenosti v oblastech systémů managementu kvality (QMS), environmentu (EMS), bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP), bezpečnosti potravin a dalších oblastech k dalšímu rozvoji integrovaných systémů. Jako správní manažeři dokázali též relaxovat a využili možnosti účasti ve vybraných sportovních hrách. Náročný den byl ukončen a využit v rámci volného času k večernímu posezení s přáteli v místní restauraci.Chcete-li vidět více, nahlédněte do fotogalerie.

...fotogalerie http://www.itczlin.cz/images/ikona-vice.gif

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

23.04.2009  Jako již tradičně a každoročně, probíhal na Kladně IX. ročník celostátní konference ENVIRO 2009, jejímž spolupořadatelem byla naše společnost.  

logo2009Motto:      Integrovaný systém managementu – předpoklad rostoucí výkonnosti organizace.

Taktéž jako předchozí, tak i letošní IX. ročník tradiční konference byl zaměřen na životní prostředí, management, kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hodnocení rizik a prevence, aktuální legislativu a přihlédnutím k aktuální situaci v průmyslu, kdy současná ekonomická krize je vnímána jako příležitost pro zlepšování systémů řízení, zvyšování přínosů zainteresovaných stran a možnost řízení výkonnosti systémů managementu organizací. V průběhu inference byly oceněny nejlepší certifikované organizace v jednotlivých kategoriích : malé / střední / velké organizace.  Chcete-li vidět více, nahlédněte do fotogalerie

 ...fotogalerie http://www.itczlin.cz/images/ikona-vice.gif

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14.11.2008 – Přechodné období zavedení normy EN ISO 9001:2008 - strategie certifikačního orgánu systémů managementu.

Dne 14.11. 2008 vyšlo revidované vydání normy EN ISO 9001:2008. Česká verze normy ČSN EN ISO 9001:2009 bude vydána pravděpodobně v březnu 2009. Přechodné období je stanoveno na 2 roky. Platnost všech certifikátů podle EN ISO 9001:2000 resp. ČSN EN ISO 9001:2001 bude končit podle mezinárodních pravidel 14. 11. 2010. Po tomto datu budou platné pouze ty certifikáty, které budou vydány podle nové normy EN ISO 9001:2008 resp. ČSN EN ISO 9001:2009.

...více http://www.itczlin.cz/images/ikona-vice.gif

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

01.07.2008 – Přechodné období zavedení normy OHSAS 18001:2007 - strategie certifikačního orgánu systémů managementu.

Dne 1. 7. 2007 vyšlo nové vydání normy BS OHSAS 18001:2007. Česká verze normy ČSN OHSAS 18001:2008 vyšla v březnu 2008. Přechodné období je stanoveno na 2 roky. Platnost všech certifikátů podle OHSAS 18001:1999 bude končit podle mezinárodních pravidel 1. 7. 2009. Po tomto datu budou platné pouze ty certifikáty, které budou vydány podle nové normy ČSN OHSAS 18001:2008.

...více http://www.itczlin.cz/images/ikona-vice.gif

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15.04.2008 – Založeno České národní certifikační fórum – sdružení certifikačních orgánů za účelem podpory důvěryhodné certifikace.

Dne 15.4.2008 bylo v Praze založeno České národní certifikační fórum (CNCF). Toto fórum sdružuje certifikační orgány, které mají zájem podporovat důvěry-hodnost a zvyšovat kvalitu certifikace systémů managementu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30.11.2007 – Jako první v ČR byla společnost CERT-ACO reakreditována podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2007  pro certifikační orgány systémů managementu.

Od 1.7.2007 byl zahájen přechod na normu ČSN EN ISO/IEC 17021:2007, která významně mění požadavky na akreditované certifikační orgány. CERT-ACO jako první tyto požadavky splnilo a jako první získalo akreditační oprávnění pro certifikace systémů managementu.

...více http://www.itczlin.cz/images/ikona-vice.gif

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  © 2008  CERT-ACO, Kladno, s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.